April 22, 2021 at 08:45
länk skickas ut i förväg till dig som är anmäld

Program

Victor Galaz, från Stockholm Resilience Centre talar vid Hållbarhetsforum 2019.

Hållbarhetsforum 2019. Victor Galaz, docent i statsvetenskap, från Stockholm Resilience Centre talar. Foto: Jens Olof Lasthein

 

Tid: kl. 08.45-15.30
Plats: Digitalt evenemang (länk skickas ut i förväg till dig som är anmäld)


 

08.45–13.20


 

Inledning – Kriser, krishantering och samhällsförändring

08.50-9.40:

I det inledande samtalet får vi ta del av olika perspektiv på hur organisationer hanterar olika kriser (med Covid-19 pandemin och klimatkrisen som exempel). Företrädare från akademi, näringsliv, politik, kultur och civilsamhälle reflekterar kring hur olika typer av kriser påverkat den egna verksamheten och vad den tvingat fram för omställning men också hur nya möjligheter kan uppkomma. Samtalet berör även hur samhället hanterar kriser och vilken beredskap som behövs, ansvarsfördelning mellan olika aktörer, akademins roll samt hur kriser kan driva på förändringar av samhället i mer hållbar riktning.

Medverkande: Rektor Astrid Söderbergh Widding, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Andreas Follér, Head of Sustainability, Scania, Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst, Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen och Sofia Holmdahl, ordförande, Stockholms universitets studentkår.

Moderator: Johan Kuylenstierna

Plenarsessioner med efterföljande reflektioner och samtal:

 

 

 

 

 

 

14.00 – 15.30

 

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se