20171120 at 13:30:00
Högbomsalen, Geovetenskapens hus