November 20, 2017 at 13:30
Högbomsalen, Geovetenskapens hus