Foto: Niklas Björling

Vill du arbeta för att avfall hanteras hållbart; att utsläppen är så små som möjligt, att föroreningar saneras och att miljöfarliga ämnen hanteras på ett säkert sätt; att skadliga ämnen inte hamnar i vår mat, dryck eller dricksvatten? Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd ger dig möjlighet att praktiskt kunna bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Utbildningen syftar till att ge dig redskap och metoder att upptäcka, förhindra och åtgärda miljörisker. Inom utbildningen får du fördjupade kunskaper om det komplexa samspelet mellan människa och miljö. Du lär dig hur föroreningar uppkommer, omvandlas, sprids och omfördelas i vatten, mark och luft, samt deras inverkan på människan och miljö. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i miljökemi, eko- och humantoxikologi, miljömedicin, vattenförsörjning, miljöteknik, miljölagstiftning och kommunal förvaltning, och fysisk planering för en hållbar samhällsutveckling. Dessutom studeras inomhusmiljö, livsmedelssäkerhet och hälsa. Praktik och examensarbete hos miljöförvaltningar och andra potentiella arbetsgivare i Stockholmsregionen samt fokus på problemlösning är bärande element i utbildningen.

Utbildningen består av sju kurser och ett 30 hp självständigt arbete. Praktik och examensarbete hos miljöförvaltningar och andra potentiella arbetsgivare i Stockholmsregionen samt fokus på problemlösning är bärande element i utbildningen.

Masterutbildningen ger dig mycket goda möjligheter att få ett stimulerande arbete inom miljö- och hälsoskydd och hållbarhetsområdet. Det finns ett stort behov av miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommuner och länsstyrelser runt om i landet. Även inom näringslivet är efterfrågan på folk som kan arbeta som till exempel miljöledare eller hållbarhetsansvariga stor.

 

Programstruktur

 

År 1
HTAMiljö och hälsa, 15 hp
B
CMiljöskyddsteknik, 15 hp
D
VTAMiljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation, 15 hp
B
CSystemdynamik, Livscykelanalys och modellering, 15 hp
D
År 2
HTALivsmedelssäkerhet och tillsyn, 7,5 hp
BPraktik i miljö- och hälsoskydd, 7,5 hp
CProblemlösning i miljö- och hälsoskydd, 15 hp
D
VTAEtt självständigt arbete på avancerad nivå i miljö- och hälsoskydd om 30 hp
B
C
D

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen i ett naturvetenskapligt ämne eller matematik
  • Svenska 3 och engelska 6 eller motsvarande.

Undervisningen sker på svenska (This programme is taught in Swedish)

 

Programmet startar nästa gång höstterminen 2020. Webbanmälan öppnar 16 mars 2020 och sista anmälningsdag är 15 april.

Här kan du ansöka till masterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd (MHS).

Utbildningsplan för Masterprogram i miljö- och hälsoskydd

Läs artikeln ” Uppdrag: Att utbilda nya miljö- och hälsoskyddsinspektörer”