Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd ger dig möjlighet att praktiskt kunna bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om det komplexa samspelet mellan människa och miljö. Du lär dig hur föroreningar uppkommer, omvandlas, sprids i vatten, mark och luft, samt deras inverkan på människan och miljön.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i bland annat miljöskyddsteknik, miljölagstiftning, kommunal förvaltning och livsmedelssäkerhet.
Utbildningen består av sju kurser och ett 30 hp självständigt arbete. Praktik och examensarbete hos miljöförvaltningar och andra potentiella arbetsgivare i Stockholmsregionen samt fokus på problemlösning är bärande element i utbildningen.

Masterutbildningen ger dig mycket goda möjligheter att få ett stimulerande arbete inom miljö- och hälsoskydd och hållbarhetsområdet. Det finns ett stort behov av miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommuner och länsstyrelser runt om i landet. Även inom näringslivet är efterfrågan på folk som kan arbeta som till exempel miljöledare eller hållbarhetsansvariga stor.

 

Programstruktur

 

År 1
HT A Miljö och hälsa, 15 hp
B
C Miljöskyddsteknik, 15 hp
D
VT A Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation, 15 hp
B
C Systemdynamik, Livscykelanalys och modellering, 15 hp
D
År 2
HT A Livsmedelssäkerhet och tillsyn, 7,5 hp
B Praktik i miljö- och hälsoskydd, 7,5 hp
C Problemlösning i miljö- och hälsoskydd, 15 hp
D
VT A Ett självständigt arbete på avancerad nivå i miljö- och hälsoskydd om 30 hp
B
C
D

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen i ett naturvetenskapligt ämne eller matematik
  • Svenska 3 och engelska 6 eller motsvarande.

Undervisningen sker på svenska (This programme is taught in Swedish)

 

Här kan du ansöka till masterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd (MHS).

 

Utbildningsplan för Masterprogram i miljö- och hälsoskydd

 

CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se