The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) offers Master of Science (MSc) programmes in Environmental Science, Analytical Chemistry and Miljö- och hälsoskydd (MHS).

 

“During my time as a master student I always felt welcome at ACES and enjoyed the stimulating atmosphere. At ACES you get what you put in and receive great support to develop your skills.” – Fabian Balk, former master student in Environmental Science

 

Two complementary Master programmes in Environmental Science will start this fall at the Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES).

To meet the growing demand for highly qualified environmental scientists, ACES is starting two new Master programmes in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) and Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC).

Read the whole article

 

Uppdrag: Att utbilda nya miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Minska gapet mellan universitet och samhälle. Få studenterna att sätta in miljökunskaperna i ett större sammanhang. Fokusera på lösningar och inte bara på problem. Det är några av målen när ACES startade ett nytt masterprogram i miljö- och hälsoskydd hösten 2018.

Läs hela artikeln.

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se