CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se

 

Late application spring 2019


Courses spring 2019 will open for late application 14 Dec 2018.
Sen ansökan för kurser VT19 öppnar 14 dec 2018.
Ansök/Apply via - Antagning.se