På kandidatprogrammet i miljövetenskap lär du dig att identifiera, förstå och lösa olika typer av miljöproblem, som exempelvis globala klimatförändringar, kemikalier i vår miljö och minskad biodiversitet.

Miljöfrågor är komplexa och miljövetenskap kräver därför tvärvetenskaplig kunskap. Programmet ger dig en gedigen grundutbildning i naturvetenskap med miljörelevans. Som fördjupning väljer du sedan den inriktning som intresserar dig mest – biologi, geovetenskap eller kemi. Kurserna inom programmet leds av forskare med olika forskningsinriktningar.

Efter kandidatutbildningen kan du gå vidare till ett flertal mastersutbildningar eller gå direkt ut i arbetslivet. Framtida yrkesvägar efter utbildningen kan vara till exempel som forskare och konsult inom industrin, vid miljöorganisationer eller i den offentliga sektorn (vid myndigheter i Sverige eller EU).

 

Programstruktur

Programmet inleds med en bred introduktionskurs i miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder och samhällsaspekter. Den andra terminen lägger grunden för kommande studier med baskunskaper i matematik och kemi. Det andra året väljer du din inriktning (biologi, geovetenskap eller kemi) och under sista året fördjupar du dina kunskaper i både miljövetenskap och inom din inriktning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

 

Struktur på kandidatprogrammet i miljövetenskap

 

Introduktion
Obligatoriskt första år. Val av inriktning görs efter 1 1/2 termin.
HTMiljövetenskap (MI2007) 15 hp 50% fart
Matematik, 15 hp 50% fart
VTKemi, 15 hpMiljö och samhälle 7,5 hp (MI2008) +
Miljövetenskapliga metodik 7,5 hp (MI2009)
Grunder
Grundkurser inom respektive inriktning.
HT1) Kemi 45/60 hpBiologi 60 hpGeovetenskap 60 hp
VT
Påbyggnad
Obligatoriska påbyggnadskurser: Miljövetenskaplig kommunikation 7,5 hp (MI4008) och Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar 7,5 hp (MI4011). Valbara kurser väljs inom miljövetenskap varav minst 15 hp påbyggnadskurser inom vald inriktning.
HTValbara kurser 15 hpValbara kurser 15 hp
VTObligatoriska påbyggnadskurser
MI4011 7,5 hp + MI4008 7,5 hp
Självständigt arbete, 15 hp

1) Kurs i biologi/miljövetenskap/matematik/geovetenskap.

Du får på detta sätt 90 hp miljövetenskap genom första terminen år 1 samt hela år 3. Studenterna får även 90 hp inom sin inriktning genom grundkurserna samt minst 30 hp under år 3.

 

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13).

Undervisningen sker på svenska (This programme is taught in Swedish)

 

Läs mer och sök via programsidan i utbildningskatalogen.