På kandidatprogrammet i miljövetenskap lär du dig att identifiera, förstå och lösa olika typer av miljöproblem, som exempelvis globala klimatförändringar, kemikalier i vår miljö och minskad biodiversitet.

Miljöfrågor är komplexa och miljövetenskap kräver därför tvärvetenskaplig kunskap. Programmet ger dig en gedigen grundutbildning i naturvetenskap med miljörelevans. Som fördjupning väljer du sedan den inriktning som intresserar dig mest – biologi, geovetenskap eller kemi. Kurserna inom programmet leds av forskare med olika forskningsinriktningar.

Efter kandidatutbildningen kan du gå vidare till ett flertal mastersutbildningar eller gå direkt ut i arbetslivet. Framtida yrkesvägar efter utbildningen kan vara till exempel som forskare och konsult inom industrin, vid miljöorganisationer eller i den offentliga sektorn (vid myndigheter i Sverige eller EU).

 

Programstruktur

Programmet inleds med en bred introduktionskurs i miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder. Därefter följer en kurs i statistik, programmering och matematik. Den andra terminen inleds med baskunskaper i kemi följt av samhällsaspekter och hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv. Under första årets sista kurs kommer du att planera och genomföra ett fältprojekt. Det andra året väljer du din inriktning (biologi, geovetenskap eller kemi) och under sista året fördjupar du dina kunskaper i miljövetenskap och om du vill i kombination med ditt inriktningsämne. Sista terminen lär du dig grunderna i kommunikation och fortsätter med modeller där du får användning för det tänk du lärde dig under programmeringen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

 

Struktur på kandidatprogrammet i miljövetenskap

 

 

Introduktion
Obligatoriskt första år. Val av inriktning görs efter 1 1/2 termin.
HTMiljövetenskap (MI2007) 15 hp Matematik, 15 hp
VTKemi, 15 hpMiljö och samhälle 7,5 hp (MI2008) +
Miljövetenskaplig metodik 7,5 hp (MI2009)
Grunder
Grundkurser inom respektive inriktning.
HT1) Kemi 45/60 hpBiologi 60 hpGeovetenskap 60 hp
VT
Påbyggnad
Obligatoriska påbyggnadskurser: Miljövetenskaplig kommunikation 7,5 hp (MI4008) och Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar 7,5 hp (MI4011). Valbara kurser väljs inom miljövetenskap varav minst 15 hp påbyggnadskurser inom vald inriktning.
HTValbara kurser 15 hpValbara kurser 15 hp
VTObligatoriska påbyggnadskurser
MI4011 7,5 hp + MI4008 7,5 hp
Självständigt arbete, 15 hp

1) Kurs i biologi/miljövetenskap/matematik/geovetenskap.

Du får på detta sätt 90 hp miljövetenskap genom första terminen år 1 samt hela år 3. Studenterna får även 90 hp inom sin inriktning genom grundkurserna samt minst 30 hp under år 3.

 

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13).

Undervisningen sker på svenska (This programme is taught in Swedish)

 

Läs mer och sök via programsidan i utbildningskatalogen.

 

Våra studenter är kreativa

I kursen miljövetenskaplig kommunikation (MI4008) är en av uppgifterna studentens val. Med fria händer skapar studenterna kreativa produkter på temat miljövetenskaplig kommunikation med stor variation. Några exempel från 2022 års kursdeltagare är filmer där de själva agerar eller gör tecknade tutorials, konstverk skapade med olika metoder, samt musikstycken, både klassiskt och psykedelisk dödsmetall. Nedan visas Antons bildtolkning av den globala uppvärmningen.

Global uppvärmning, bild av Anton Josefsson

Konstnär: Anton Josefsson – Studentens val – Miljövetenskaplig kommunikation vårterminen 2022

Här nedan kan du lyssna på Markus musikstycke från samma kurs.

Kompositör: Markus Hill – Studentens val – Miljövetenskaplig kommunikation vårterminen 2022