Valbara kurser till år 3 på kandidatprogrammet i miljövetenskap för de studenter som påbörjade programmet HT14 eller senare.

Kandidatprogram

ACES
MI4001 Forskningspraktik i miljövetenskap*, GN, 7,5 hp
MI4002 Forskningspraktik i miljövetenskap*, GN, 15 hp
MI4003 Arbetspraktik i miljövetenskap*, GN, 15 hp
MI4004 Aerosolfysik, GN, 7,5 hp
MI4005 Aerosolkemi, GN, 7,5 hp

Biologi
BL4020 Biologisk statistik I, GN, 7,5 hp
BL5028 Analys och presentation av biologiska data, GN, 7,5 hp
BL5001 Bevarandebiologi, GN, 15 hp
BL5003 Tropisk marinbiologi, GN, 7,5 hp
BL5005 Ekologi II, GN, 15 hp
BL5009 Marinbiologi, GN, 15 hp
BL5012 Ekotoxikologi, GN, 15 hp
BL7051 Grön Bioteknik, AV, 15 hp
BL8011 Akvatisk ekologi, AV, 15 hp

Geovetenskap (GG) och naturgeografi (GE)
GE2012 Miljövård och miljöarbete, GN, 15 hp
GE4010 Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, GN, 15 hp
GE4011 Klimat och samhälle, GN, 15 hp
GE4012 GIS och fjärranalys, GN, 15 hp
GE4013 Tillämpade markundersökningar, GN, 15 hp
GE4019 Geografiska informationssystem, GN, 7,5 hp
GE4020 Geomorfologiska processer, GN, 7,5 hp
GE5003 Glaciärer och högalpin miljö, GN, 7,5 hp
GE5022 Hydrologi och hydrogeologi, GN, 15hp
GG2011 Geokemi I, GN, 15hp
GG4121 Marinageologiska och geofysiska karteringsmetoder, GN, 7,5 hp
GG4122 Geokemiska fältmetoder, GN, 7,5 hp
GG5103 Digital behandling av geodata, GN, 7,5 hp
GG4124 Globala geokemiska cykler, GN, 7,5 hp
GG5121 Miljögeokemi, GN, 15 hp
GG5125 Marin geofysik, GN, 7,5 hp
GG5126 Marin petrofysik, GN, 7,5 hp

Kemi
KZ4007 Introduktion till miljökemi, GN, 15 hp
KO5001 Organisk kemi – reaktivitet och struktur, GN, 15 hp
KB5001 Biokemi II – proteiner från gen till funktion, GN, 15 hp
KB7001 Biokemisk toxikologi, AV, 15 hp
KO7009 Metallorganisk kemi, AV, 15 hp
KA7004 Analytisk kemi, masspektrometri, AV, 15 hp
KA7006 Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder, AV, 15 hp

Kurser tillhörande annan fakultet på SU
Juridiska institutionen
JU634F Miljöskyddsjuridik, GN, 15 hp

*Söks ej via antagning.se. Studenten ordnar själv sin praktikplats, för mer information kontakta kursansvarig Frida Edberg (frida.edberg@aces.su.se)

Late application

Late application for 2018 autumn term courses is open now. Courses and programmes with vacant positions are now open for late applications. Kurser och program till hösten 2018 där det kan finnas platser kvar efter första antagningen är nu öppna för sen anmälan. Mer information om sen anmälan här.

CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

Frida Edberg
studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

Carl-Johan Högberg
Paula Jokela
studiev@kol.su.se