På kandidatprogrammet i miljövetenskap lär du dig att identifiera, förstå och lösa olika typer av miljöproblem, som exempelvis globala klimatförändringar, kemikalier i vår miljö och minskad biodiversitet.

Miljöfrågor är komplexa och miljövetenskap kräver därför tvärvetenskaplig kunskap. Programmet ger dig en gedigen grundutbildning i naturvetenskap med miljörelevans. Som fördjupning väljer du sedan den inriktning som intresserar dig mest – biologi, geovetenskap eller kemi. Kurserna inom programmet leds av forskare med olika forskningsinriktningar.

Efter kandidatutbildningen kan du gå vidare till ett flertal mastersutbildningar eller gå direkt ut i arbetslivet. Framtida yrkesvägar efter utbildningen kan vara till exempel som forskare och konsult inom industrin, vid miljöorganisationer eller i den offentliga sektorn (vid myndigheter i Sverige eller EU).

 

Programstruktur

Programmet inleds med en bred introduktionskurs i miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder och samhällsaspekter. Den andra terminen lägger grunden för kommande studier med baskunskaper i matematik och kemi. Det andra året väljer du din inriktning (biologi, geovetenskap eller kemi) och under sista året fördjupar du dina kunskaper i både miljövetenskap och inom din inriktning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

 

Struktur på kandidatprogrammet i miljövetenskap

 

Introduktion
Obligatoriskt första år. Val av inriktning görs efter 1 1/2 termin.
HT Miljövetenskap I, 30 hp
VT Kemi, 15 hp; Matematik, 15 hp
Grunder
Grundkurser inom respektive inriktning.
HT 1) Kemi 45/60 hp Biologi 60 hp Geovetenskap 60 hp
VT
Påbyggnad
Obligatoriska påbyggnadskurser: Miljövetenskaplig kommunikation 7,5 hp (MI4008) och Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar 7,5 hp (MI4011). Valbara påbyggnadskurser väljs inom vald inriktning.
HT Miljövetenskap + inriktning 15 hp Miljövetenskap + inriktning 15 hp
VT Obligatoriska påbyggnadskurser

MI4011 7,5 hp + MI4008 7,5 hp

Självständigt arbete, 15 hp

1) Kurs i biologi/miljövetenskap/matematik/geovetenskap.

Du får på detta sätt 90 hp miljövetenskap genom första terminen år 1 samt hela år 3. Studenterna får även 90 hp inom sin inriktning genom grundkurserna samt minst 30 hp under år 3.

 

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13).

Undervisningen sker på svenska (This programme is taught in Swedish)