På kandidatprogrammet i miljövetenskap lär du dig att identifiera, förstå och lösa olika typer av miljöproblem, som exempelvis globala klimatförändringar, kemikalier i vår miljö och minskad biodiversitet.

Miljöfrågor är komplexa och miljövetenskap kräver därför tvärvetenskaplig kunskap. Programmet ger dig en gedigen grundutbildning i naturvetenskap med miljörelevans. Som fördjupning väljer du sedan den inriktning som intresserar dig mest – biologi, geovetenskap eller kemi. Kurserna inom programmet leds av forskare med olika forskningsinriktningar.

Efter kandidatutbildningen kan du gå vidare till ett flertal mastersutbildningar eller gå direkt ut i arbetslivet. Framtida yrkesvägar efter utbildningen kan vara till exempel som forskare och konsult inom industrin, vid miljöorganisationer eller i den offentliga sektorn (vid myndigheter i Sverige eller EU).

 

Programstruktur

Programmet inleds med en bred introduktionskurs i miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder och samhällsaspekter. Den andra terminen lägger grunden för kommande studier med baskunskaper i matematik och kemi. Det andra året väljer du din inriktning (biologi, geovetenskap eller kemi) och under sista året fördjupar du dina kunskaper i både miljövetenskap och inom din inriktning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

 

Struktur på kandidatprogrammet i miljövetenskap

Introduktion
Obligatoriskt första år. Val av inriktning görs efter 1 1/2 termin.
HT Miljövetenskap I, 30 hp
VT Kemi, 15 hp; Matematik, 15 hp
Grunder
Grundkurser inom respektive inriktning.
HT 1) Kemi 45/60 hp Biologi 60 hp Geovetenskap 60 hp
VT
Påbyggnad
Påbyggnadskurser, förutom Miljövetenskap II, väljs kurser inom vald inriktning.
HT Miljövetenskap + inriktning 15 hp Miljövetenskap + inriktning 15 hp
VT Miljövetensk II 15 hp Sälvständig arbete, 15 hp

1) Kurs i biologi/miljövetenskap/matematik/geovetenskap.

Du får på detta sätt 90 hp miljövetenskap genom första terminen år 1 samt hela år 3. Studenterna får även 90 hp inom sin inriktning genom grundkurserna samt minst 30 hp under år 3.

 

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13).

Undervisningen sker på svenska (This programme is taught in Swedish)

Applications open

Apply now for the 2019 spring courses! Applications open until October 15th! Ansök till vårterminens kurser 2019 nu! Anmälan öppen t.o.m. 15 Oktober. Ansök/Apply via - Antagning.se

CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

Frida Edberg
studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

Carl-Johan Högberg
Paula Jokela
studiev@kol.su.se