Kandidatprogram i miljövetenskap
Kandidatprogram i miljövetenskap

Late application

Late application for 2018 autumn term courses is open now. Courses and programmes with vacant positions are now open for late applications. Kurser och program till hösten 2018 där det kan finnas platser kvar efter första antagningen är nu öppna för sen anmälan. Mer information om sen anmälan här.

CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

Frida Edberg
studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

Carl-Johan Högberg
Paula Jokela
studiev@kol.su.se