Kandidatprogram i miljövetenskap
Kandidatprogram i miljövetenskap

Applications open

Apply now for the 2019 spring courses! Applications open until October 15th! Ansök till vårterminens kurser 2019 nu! Anmälan öppen t.o.m. 15 Oktober. Ansök/Apply via - Antagning.se

CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

Frida Edberg
studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

Carl-Johan Högberg
Paula Jokela
studiev@kol.su.se