Beskrivning

Under kursen kommer du att lära dig om grunderna i effektiv vetenskaplig kommunikation. Du kommer att lära dig tekniker för att kunna nå olika publik med budskap baserade på vetenskaplig information.

Du kommer att utforma flera olika kommunikationsprodukter för olika publik under kursens lopp och lär dig än mer om processen genom att ge kommentarer på andras produkter.

Målsättningen med kursen är att kombinera en solid teoretisk grund för vetenskaplig kommunikation med gott om praktisk erfarenhet med att skapa kommunikationsprodukter till olika publik.

Du kommer att ha användning för dina kunskaper oavsett vad du gör i fortsättningen, då god kommunikation är grunden i alla slags professioner.

Delmoment i kursen

  • vetenskapligt skrivande och muntlig framställning
  • kommunikation av vetenskapliga rön till omgivande samhälle
  • kamratgranskning

Kursens uppbyggnad

Kursen är uppdelad i föreläsningar, hemmauppgifter och presentationer.

Om undervisningen

Undervisning på kursen består av föreläsningar, övningar, redovisningar, och inlämningsuppgifter

Kursen examineras med genom en skriftlig vetenskaplig rapport samt godkänd muntlig framställning.

Lärare på kursen är forskare på Stockholms universitet.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • utforma en vetenskaplig rapport och presentera resultaten muntligt
  • utforma olika typer av skriftligt material för kommunikation med omgivande samhälle
  • objektivt och kritiskt granska vetenskapliga rapporter

Schema

Kommer inom kort.

Kurslitteratur

Escape from the Ivory Tower: A Guide to Making Your Science Matter av Nancy Baron, Island Press ISBN: 9781597266642


Särskild behörighet

Förkunskapskravet för tillträde till kursen är 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne.

Kursansvarig

Kevin Noone
Atmospheric Science

Phone +46 8 674 7543
Kevin.Noone@aces.su.se

CONTACT INFORMATION

Study counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se