Beskrivning

Kursen behandlar moderna analytiska tekniker med utgångspunkt i den analytiska kedjan. Områden som tas upp är provtagning, extraktion, upprening, separation, identifiering och kvantifiering. Analytiska tekniker som behandlas är kromatografi, spektroskopi och våtkemiska analysmetoder. Kursen behandlar även några av den analytiska kemins tillämpningar inom miljö, livsmedelskemi och läkemedelsanalys.


Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna Grundläggande kemi I, 15 hp (KZ2010), Organisk kemi I, 7,5 hp (KO2003) och Biokemi I, 7,5 hp (KB2003).

Kursansvarig

Roger Westerholm
Analytical Chemistry

Phone +46 8 16 2440
Roger.Westerholm@aces.su.se