MI4005

Aerosol Chemistry

 • 7.5 ETCS
 • First level
 • en
 • HT(D)
MI4004

Aerosol Physics

 • 7.5 ETCS
 • First level
 • en
 • HT(C)
KA5003

Analytisk kemi I

 • 7.5 HP
 • Grundnivå
 • sv
 • VT(A)
KA3000

Analytisk kemi, grundkurs

 • 10 HP
 • Grundnivå
 • sv
 • VT(C)
KZ4007

Introduction to Environmental Chemistry, FC

 • 15 ETCS
 • First level
 • en
 • HT(A)
MI4008

Miljövetenskaplig kommunikation

 • 7.5 HP
 • Grundnivå
 • sv
 • VT(B)
MI4011

Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar

 • 7.5 HP
 • Grundnivå
 • sv
 • VT(A)
MI2004

Miljövetenskap 1

 • 30 HP
 • Grundnivå - nybörjare
 • sv
 • HT(A)
MI7007

Air Quality Outdoors and Indoors

 • 15 ETCS
 • Second level
 • en
 • VT(A)
KA7006

Analytical Chemistry, Advanced separation methods

 • 15 ETCS
 • Second level
 • en
 • HT(A)
KA7005

Analytical Chemistry, Bioanalytical Chemistry

 • 15 ETCS
 • Second level
 • en
 • VT(C)
KA7002

Analytical Chemistry, Chemometrics

 • 15 ETCS
 • Second level
 • en
 • VT(A)
KA7001

Analytical Chemistry, Chemometrics (theory)

 • 7.5 ETCS
 • Second level
 • en
 • VT(A)
KA7006

Analytical Chemistry, Mass Spectrometry

 • 15 ETCS
 • Second level
 • en
 • HT(C)
KA7011

Analytical Chemistry, Mass Spectrometry (theory)

 • 7.5 ETCS
 • Second level
 • en
 • HT(C)
MI7016

Atmosphere Biogeosphere and Climate Change

 • 15 ETCS
 • Second level
 • en
 • HT(C)
MI8018

Environmental Biogeochemistry Project

 • 7.5 ETCS
 • Second level
 • en
 • VT(B)
MI7020

Environmental Degradation of Contaminants

 • 7.5 ETCS
 • Second level
 • en
 • HT(A)
MI8021

Environmental Field Studies

 • 7.5 ETCS
 • Second level
 • en
 • VT(D)
MI7017

Environmental Organic Chemistry and Modeling

 • 15 ETCS
 • Second level
 • en
 • HT(A)
MI8020

Environmental risk management

 • 7.5 ETCS
 • Second level
 • en
MI7005

Experimental Studies in Environmental Science

 • 15 ETCS
 • Second level
 • en
 • HT(A)
MI7014

Large-Scale Challenges to Climate and Environment

 • 15 ETCS
 • Second level
 • en
 • HT(A)
MI7009

Miljö och hälsa

 • 15 HP
 • Avancerad nivå
 • sv
 • HT(A)
MI7010

Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation

 • 15 HP
 • Avancerad nivå
 • sv
 • VT(A)
MI8011

Miljöskyddsteknik

 • 15 HP
 • Avancerad nivå
 • sv
 • HT(B)
MI7018

Organic contaminant partitioning

 • 7.5 ETCS
 • Second level
 • en
 • HT(A)
MI7006

Problem Solving in Environmental Science

 • 15 ETCS
 • Second level
 • en
 • HT(C)
MI8016

Research Trends in Toxicology

 • 7.5 ETCS
 • Second level
 • en
 • VT(A)
MI8022

Risk assessment and regulation of chemicals

 • 7.5 ETCS
 • Second level
 • en
MI7011

Systemdynamik, livscykelanalys och modellering

 • 15 HP
 • Avancerad nivå
 • sv
 • VT(B)
MI7015

Toxicology for Environmental Scientists

 • 7.5 ETCS
 • Second level
 • en
 • VT(A)

CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

exp@kol.su.se

 

Late application spring 2019


Courses spring 2019 will open for late application 14 Dec 2018.
Sen ansökan för kurser VT19 öppnar 14 dec 2018.
Ansök/Apply via - Antagning.se