MI4005

Aerosol Chemistry

 • 7.5 ECTS
 • First level
 • en
MI4004

Aerosol Physics

 • 7.5 ECTS
 • First level
 • en
KA5005

Analytical Chemical Ecology I

 • 7.5 ECTS
 • First level
 • en
KA5006

Analytical Chemical Ecology II, project work

 • 7.5 ECTS
 • First level
 • sv
KA5003

Analytical chemistry I

 • 7.5 ECTS
 • First level
 • sv
MI4009

Environmental physics

 • 15 ECTS
 • First level
 • sv
KZ4007

Introduction to Environmental Chemistry, FC

 • 15 ECTS
 • First level
 • en
 • HT(A)
MI4007

Miljövetenskap för naturvetare

 • 7.5 ECTS
 • First level
 • sv
MI2004

Miljövetenskap I

 • 30 ECTS
 • First level
 • sv
 • HT(A)
MI4006

Miljövetenskap II

 • 15 ECTS
 • First level
 • sv
 • VT(A)
MI4008

Miljövetenskaplig kommunikation

 • 7.5 ECTS
 • First level
 • sv
MI8002

Aerosols, Clouds and Climate

 • 15 ECTS
 • Second level
 • en
MI7007

Air Quality Outdoors and Indoors

 • 15 ECTS
 • Second level
 • en
KA7006

Analytical Chemistry, Advanced separation methods

 • 15 ECTS
 • Second level
 • en
KA7005

Analytical Chemistry, Bioanalytical Chemistry

 • 15 ECTS
 • Second level
 • en
KA7002

Analytical Chemistry, Chemometrics

 • 15 ECTS
 • Second level
 • en
KA7001

Analytical Chemistry, Chemometrics (theory)

 • 7.5 ECTS
 • Second level
 • en
KA7004

Analytical Chemistry, Mass Spectrometry

 • 15 ECTS
 • Second level
 • en
KA7003

Analytical Chemistry, Mass Spectrometry (theory)

 • 7.5 ECTS
 • Second level
 • en
MI7005

Experimental Studies in Environmental Science

 • 15 ECTS
 • Second level
 • en
KZ7000

Metabolism and Risk Assessment of Environmental Contaminants

 • 15 ECTS
 • Second level
 • en
MI7009

Miljö och hälsa

 • 15 ECTS
 • Second level
 • sv
 • HT(A)
MI8007

Modelling of Environmental Pollutants I: Partitioning, Transport, and Exposure

 • 7.5 ECTS
 • Second level
 • en
MI8008

Modelling of Environmental Pollutants II: Applications

 • 7.5 ECTS
 • Second level
 • en
MI8003

Organic Environmental Chemistry: Partitioning and Bioaccumulation

 • 15 ECTS
 • Second level
 • en
MI7006

Problem Solving in Environmental Science

 • 15 ECTS
 • Second level
 • en
MI8004

Strategies for Environmental Risk and Hazard Assessments

 • 15 ECTS
 • Second level
 • sv

Late application

Late application for 2018 autumn term courses is open now. Courses and programmes with vacant positions are now open for late applications. Kurser och program till hösten 2018 där det kan finnas platser kvar efter första antagningen är nu öppna för sen anmälan. Mer information om sen anmälan här.

CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

Frida Edberg
studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

Carl-Johan Högberg
Paula Jokela
studiev@kol.su.se