Som miljövetare på kandidatprogrammet kan du utföra ditt självständiga arbete antingen på ACES eller på en annan institution (beroende på vilket inriktningsämne du har valt). Du kan själv föreslå en studie eller välja bland de som forskare/doktorander har tagit fram (se nedan). För att hitta ett självständigt arbete kontakta gärna en lärare som du skulle vilja utföra studien med. Det leder förhoppningsvis till ett självständigt arbete som intresserar dig.
Det självständiga arbetet utförs andra perioden på vårterminen av den sjätte terminen på kandidatutbildningen.

Läs om vad som gäller för att utföra ett självständigt arbete på kandidatprogrammet i miljövetenskap. (pdf-dokument)

Här får du tips om hur du utför ett självständigt arbete i miljövetenskap. (pdf-dokument)

Läs om riktlinjer, lärandemål och kriterier för betygsättning av självständigt arbete i miljövetenskap. (pdf-dokument)

Här finner du förslag på självständiga arbeten: (läs vidare)

Här kan du ladda ner en mall för den skriftliga rapporten. (word-dokument)

Applications Open

Master’s program in Analytical Chemistry, Environmental Science and Environmental chemistry are now open for international application. Application closes at 15 Jan.

CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

Frida Edberg
studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

Carl-Johan Högberg
Paula Jokela
studiev@kol.su.se