Global klimatförändring, miljögifter, förorening av vatten och luft, förtunning av ozonlagret, minskad biodiversitet och försurning… Listan på miljöproblem orsakade av människan är lång. På kandidatprogrammet i miljövetenskap lär du dig hur vi kan identifiera, förstå och lösa dessa problem. Miljöfrågor är komplexa och miljövetenskap kräver därför tvärvetenskaplig kunskap. Som miljövetarstudent får du en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans, Du får redskap att lösa miljövetenskapliga problem. Kandidatprogrammet i miljövetenskap erbjuder naturvetenskaplig inriktning inom biologi, geovetenskap eller kemi. Du väljer själv vad som intresserar dig mest.

En bred miljövetenskaplig introduktionskurs inleder kandidatprogrammet. Introduktionskursen ger en orientering i miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder och samhällsaspekter, och tar upp miljöproblemens uppkomst och hantering i samhället. Du får också en introduktion till de statistiska metoder som används inom miljövetenskap. Baskunskaper i matematik och kemi vilka är användbara i dina fortsatta studier följer på introduktionskursen. Det andra året väljer du din inriktning och läser ett år biologi, kemi eller geovetenskap. Under det sista året fördjupar du dina kunskaper både i miljövetenskap och inom din inriktning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete i miljövetenskap.

Framtida yrken kan vara t.ex. forskare, arbete i industrin, som konsult, vid miljöorganisationer, eller i den offentliga sektorn (vid myndigheter i Sverige eller EU).

Särskild behörighet

Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13).

Läs mer och ansök i SUs utbildningskatalog

 

Struktur på kandidatprogrammet i miljövetenskap
Strukturen för miljövetenskapsprogrammet för studenter som startade innan 2014

Applications Open

Master’s program in Analytical Chemistry, Environmental Science and Environmental chemistry are now open for international application. Application closes at 15 Jan.

CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Miljö- och hälsoskydd

Frida Edberg
studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry
Environmental Chemistry

Carl-Johan Högberg
Paula Jokela
studiev@kol.su.se