Professor Christina Rudén med flera skriver en replik på SvD Debatt om bekämpningsmedel.