”Därför ska du lämna tillbaka gammal medicin” – TV4 Play

Nyhetsmorgon i TV4 sänder ett inslag om varför det är viktigt att samla in gammal medicin. Medverkar gör Anna Sobek, forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Hon förklarar vad som händer med djur och miljö när läkemedlen kommer ut i naturen.  

Höga halter flamskyddsmedel hos katter

The paper by ACES researcher Jana Weiss and colleagues where they found brominated chemicals in the blood of indoor cats was featured in major Swedish newspaper Svenska Dagbladet.

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Analytical and Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES)
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se