Postdoctoral Fellow focusing on Molecular and Isotopic Studies of Carbon in the Eurasian Arctic Coastal Margin

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) hosts approximately 200 researchers, doctoral students and technical/administrative staff. The department focuses on research and teaching across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, ecotoxicology, and analytical chemistry. Our research-oriented department hosts about 30 post-doc fellows and 60 PhD students, recruited from all over the …

Utbildningskoordinator

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fem enheter med drygt 220 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass …

Postdoctoral Fellow focusing on Chemical Composition and Optical Properties of Asian Aerosols

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department is divided into five units with more than 220 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff. Research and teaching focuses on Contaminant Chemistry, Exposure & Effects, Atmospheric Science, Biogeochemistry and Analytical Chemistry. As an employee at ACES you …

Forskningsingenjör

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fem enheter med drygt 200 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass …

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Analytical and Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES)
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Annika Hallman
Science Communicator
Phone +46 (0)8 16 15 53
Mobile +46 (0)70 664 22 64
annika.hallman@aces.su.se