Using long-term atmospheric aerosol optical measurements to study climate

NOAA’s Global Monitoring Division has made long-term, surface in situ measurements of aerosol optical properties since the mid-1970s. Our goal is to characterise the means, variability, and trends of climate-forcing properties of different types of aerosols, and to understand the factors that control theses properties. Measurements were initially only made at very remote background sites that have since frown to …

Toxic paint on boats affect snails in the Baltic Sea

Vid årets Forskardagar presenterar Maria Bighiu från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi sin forskning om båtbottenfärgers effekter på marina organismer. Föredraget hålls på engelska. Maria Bighiu, doktor i tillämpad miljövetenskap, disputerade 2017 med avhandlingen Use and environmental impact of antifouling paints in the Baltic Sea Användning av biocid-baserade båtbottenfärger är den vanligaste metoden för att förhindra att alger, havstulpaner och …

SLB-analys visits ACES

SLB-analys – a department at the Environment and Health Administration of the city of Stockholm – is responsible for supervising air quality in Eastern Sweden. SLB also coordinates and participates in research projects focussing on environmental and health impacts of air pollutant emissions and efficiency of actions to minimize impacts, and offers commercial services to authorities and companies that need …

Östersjön 2030 – hur tar vi hållbarhetsarbetet till nästa nivå?

Vi knyter ihop förra årets seminarium om hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med den stora havskonferensen i New York i juni. Vi fräschar upp den vetenskapliga kunskapsbasen inom några av de just nu mest aktuella ämnena för Östersjön och tänker framåt – vi vet vad som ska göras, men vilket engagemang krävs för att göra det? Genom att ta avstamp i …

Novel Discoveries in Ovarian Cancer and ALS: From Proteome Profiling to Proteoforms

Mass spectrometry offers the most robust platform to discover and characterize new diagnostic, prognostic, and therapeutic biomarkers for ovarian cancer across all molecular classes. Moreover, a systems biology approach will allow the underlying biology of ovarian cancer to be understood. This presentation will discuss the challenges specific to the study of epithelial ovarian cancer (EOC) in humans and how these …

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Analytical and Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES)
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se