Researchers’ Night 2017 (Stockholm)

September 29, 2017 at 09:00
Fysikum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm

The last Friday of September has been designated European Researchers’ Night by the European Commission. Across Sweden and all over Europe hundreds of activities are organised to show members of the public how exciting research can be and how relevant science actually is to our daily lives. ForskarFredag (Researchers’ Friday) is organised by universities, science centres, municipalities and regional development councils and is …

Toxic paint on boats affect snails in the Baltic Sea

October 5, 2017 at 11:00
Aula Magna, Högra hörsalen, Frescati

Vid årets Forskardagar presenterar Maria Bighiu från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi sin forskning om båtbottenfärgers effekter på marina organismer. Föredraget hålls på engelska. Maria Bighiu, doktor i tillämpad miljövetenskap, disputerade 2017 med avhandlingen Use and environmental impact of antifouling paints in the Baltic Sea Användning av biocid-baserade båtbottenfärger är den vanligaste metoden för att förhindra att alger, havstulpaner och …

Alumnkväll i Geohuset med tema hav och naturvetenskaplig arbetsmarknad

October 17, 2017 at 18:00
Geovetenskapens hus, Frescati

Program: 18.00 – 18.45 Drop in på plan 1 i Gepvetenskapens hus, Frescati.  18.45-20.30 DeGeersalen Träffa alumner som berättar om sina arbetslivserfarenheter och ta del av ny forskning med tema hav 20.30 – 22.00 Geopub på plan 1 i Geovetenskapens hus, Frescati Detta organiseras av sektionen för geo- och miljövetenskaper som består av institutionerna för geologiska vetenskaper (IGV), institutionen för naturgeografi (NG), institutionen för miljövetenskap och analytisk …

SBL-analys visits ACES

November 23, 2017 at 13:00
Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Frescati

SBS-analys – a department at the Environment and Health Administration of the city of Stockholm – is responsible for supervising air quality in Eastern Sweden. SLB also coordinates and participates in research projects focussing on environmental and health impacts of air pollutant emissions and efficiency of actions to minimize impacts, and offers commercial services to authorities and companies that need …