Transparency within REACH?

September 28, 2018 at 10:00
De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14

Ellen Ingre-Khans will publicly defend her thesis “Transparency within REACH? Regulatory risk assessment of industrial chemicals”.

Alumnkväll med tema klimat och hållbarhet

October 3, 2018 at 17:00
Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus

Studerar du naturgeografi, miljövetenskap eller geologi? Har du tidigare studerat dessa ämnen, arbetar du med eller är intresserad av frågor som rör ämnesområdet? Välkommen till Alumnkväll i Geohuset den 3 oktober 2018 med tema klimat och hållbarhet! Program: 17.00 – 17.30 Vi bjuder på vegetarisk smörgås med alkoholfri dryck, plan 1 i Geovetenskapens hus. 17.30 – 18.30 Plats: Nordenskiöldsalen, plan …

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Analytical and Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES)
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Annika Hallman
Science Communicator
Phone +46 (0)8 16 15 53
Mobile +46 (0)70 664 22 64
annika.hallman@aces.su.se