Sydtoppen vid Kebnekaise 2018. Foto: Erik Schytt Holmlund
October 3, 2018 at 17:00
Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus

Studerar du naturgeografi, miljövetenskap eller geologi? Har du tidigare studerat dessa ämnen, arbetar du med eller är intresserad av frågor som rör ämnesområdet? Välkommen till Alumnkväll i Geohuset den 3 oktober 2018 med tema klimat och hållbarhet!

Program:
17.00 – 17.30

Vi bjuder på vegetarisk smörgås med alkoholfri dryck, plan 1 i Geovetenskapens hus.

17.30 – 18.30
Plats: Nordenskiöldsalen, plan 3, Geovetenskapens hus
• Introduktion: Barbara Wohlfarth, dekan för sektionen för geo- och miljövetenskaper.
• Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Alasdair Skelton, direktör för Bolincentret och professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV).
• Om vikten av att tänka in biologisk mångfald i de beslut som fattas med exempel från områdena hav och jordbruk. Therese Jacobson, chef för Hav, Jordbruk och Miljögifter, Naturskyddsföreningen, alumn från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES).
• Hur man lurar döden och räddar världen, Husstainability, Hållbar affärsutveckling. Erik Huss, alumn från Institutionen för naturgeografi.

Därefter Geopub på plan 1 i Geovetenskapens hus.

Anmäl dig här senast den 26 september: https://survey.su.se/Survey/23089

Välkommen!