20171017 at 18:00:00
Geovetenskapens hus, Frescati
Program:
18.00 – 18.45 Drop in på plan 1 i Gepvetenskapens hus, Frescati

18.45-20.30 DeGeersalen Träffa alumner som berättar om sina arbetslivserfarenheter och ta del av ny forskning med tema hav

20.30 – 22.00 Geopub på plan 1 i Geovetenskapens hus, Frescati
Detta organiseras av sektionen för geo- och miljövetenskaper som består av institutionerna för geologiska vetenskaper (IGV), institutionen för naturgeografi (NG), institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
 
 
 

Contact

Stella Papadopoulou
Science communicator
Administrative support
Administration

Phone +46 8 674 7011
Stella.Papadopoulou@aces.su.se