Kursöversikt HT23 - Course overview autumn 2023

HT2023 TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:  
mån 28/8 - ons 27/9 tor 28/9 - fre 27/10 mån 30/10 - ons 29/11 tor 30/11 - fre 12/1
vecka 35 - 39 vecka 39 - 43 vecka 44 - 48 vecka 48 - 2
             
  GRUNDKURSER - Bachelor's (first) level:  
Kandidatprogram i miljövetenskap /fristående kurs      
År 1 Miljövetenskap    Matematiska metoder för naturvetare *
termin 1 (Environmental Science)  (Mathematical Methods for Natural Scientists) 
MI2007 15 hp   SWE MM2004 15 hp  SWE
       
År 2 Grundkurser inom respektive inriktning.
 termin 3 Kemi 15 hp/biologi 30 hp/geovetenskap 30 hp*
           
År 3 Valbara miljökurser 30 hp 
 termin 5
         
Valbara /valfria/fristående kurser  Elective/Optional/Freestanding Courses  
  Introduction to Environmental Chemistry  
  (Introduktion till miljökemi)  
  KZ4007 15 hp ENG  
         
  Climate Change Solutions  
  (Att motverka klimatförändringen)  
  MI2006 7,5 hp   50% studietakt/pace of study  ENG  
         
  AVANCERADE KURSER  - Master's (second) level:  
Kurspaket miljö och hälsa/fristående kurser  
  Miljö och hälsa Miljöskyddsteknik
Termin 1 (Environment and Health) (Environmental Technology)
  MI7009 15 hp  SWE   MI8011  15 hp SWE
       
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd /fristående kurser  
År 1 Miljö och hälsa Miljöskyddsteknik
termin 1 (Environment and Health) (Environmental Technology)
  MI7009 15 hp  SWE   MI8011  15 hp SWE
         
År 2 Systemdynamik, livscykelanalys och modellering Problemlösning i miljö- och hälsoskydd
termin 3 (System Dynamics, Life Cycle Analysis, and Modeling) (Problem Solving in Environment and Health Protection)
  MI7011  15 hp SWE/ENG MI8015  15hp  SWE
             
Master’s Programme in Environmental Science: Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC) /freestanding courses
Year 1 Large Scale Challenges to the Climate and the Environment  Atmosphere-Biogeosphere-Climate Change 
Semester 1 (Storskaliga utmaningar för klimat och miljö) (Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar)
   MI7014 15 hp ENG MI7016  15 hp ENG
             
Year 2  Semester 3 Thesis 60 hp/ Thesis 45 hp + 15 hp optional courses/Optional courses 30 hp)
Optional Courses/Freestanding Courses    
Air Quality - From Emissions to Impacts  (Luftkvalitet - från utsläpp till effekter) Aerosols, Clouds and Climate   
(Aerosoler, moln och klimat)    
MI7026  7,5 hp ENG MI8026 7,5 hp ENG  
         
Master’s Programme in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) /freestanding courses
Year 1 Large Scale Challenges to the Climate and the Environment  Pollution Dynamics Contaminant Analysis
Semester 1 (Storskaliga utmaningar för klimat och miljö) (Föroreningsdynamik) (Analys av föroreningar)
   MI7014 15 hp ENG MI7028  7,5 hp  ENG MI7019 7,5 hp ENG
         
Year 2  Semester 3 Thesis 60 hp/ Thesis 45 hp + 15 hp optional courses/ 30 hp optional courses
Optional Courses/Freestanding Courses      
  Decision-making and environmental risks (Beslutsfattande och miljörisker)      
     
  MI8025 7,5 hp,    ENG    
         
Autumn 2023 SEMESTER PART A: SEMESTER PART B: SEMESTER PART C:  SEMESTER PART D:  
Mon 28/8 - Wed 27/9 Thu 28/9 - Fri 27/10 Mon 30/10 - Wed 29/11 Thu 30/11 - Fri 12/1
week 35 - 39 week 39 - 43 week 44 - 48 week 48 - 2
 
* ansvarig institution annan än Institutionen för miljövetenskap/ responsible department other than Department of Environmental Science