Kursöversikt VT23/Course overview spring 2023

VT2023 TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:    
mån 16/1 - ons 15/2 tor 16/2 - mån 20/3 tis 21/3 - fre 28/4 tis 2/5 - fre 2/6  
vecka 3 - 7 vecka 7 - 12 vecka 12 - 17 vecka 18 - 22  
           
  GRUNDKURSER - Bachelor's (first) level:      
Kandidatprogram i miljövetenskap /fristående kurser        
År 1 Grundläggande kemi* Miljö och samhälle  Miljövetenskaplig metodik 
termin 2 (Basic Chemistry)

KZ2012 15 hp
(Environment and Society)
 
MI2008 7,5 hp SWE
(Methods in Environmental Science)

MI2009 7,5 hp SWE
         
År 2 Grundkurser inom respektive inriktning.*
 termin 4 Kemi 30 hp/biologi 30 hp/geovetenskap 30 hp
           
År 3 Modelling Tools for Environmental Scientific Studies (Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar) MI4011 7,5 hp ENG Communicating Environmental Science  (Miljövetenskaplig kommunikation) Miljövetenskap, självständigt arbete, Grundnivå
 termin 6 Environmental Science, Degree Project
  MI4008 7,5 hp ENG MI6007 15 hp ENG/SWE
         
  AVANCERADE KURSER  - Master's (second) level:    
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd /fristående kurser      
År 1 Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation Praktik i miljö- och hälsoskydd Livsmedelssäkerhet och tillsyn
termin 2 (Environmental Legislation, Planning, Administration and Communication) (Traineeship in Environment and Health Protection) (Food Safety and Inspection)
  MI7010 15 hp  SWE   MI8014  7,5 hp  SWE MI8013  7,5 hp  SWE
             
År 2 Miljö- och hälsoskydd, självständigt arbete
termin 4 (Environment and Health Protection, Degree Project)
  MI9005 30 hp SWE
             
Master’s Programme in Environmental Science: Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC) /freestanding courses
Year 1 Environmental Biogeochemistry Atmospheric Chemistry and Physics

(Atmosfärens fysik och kemi)
Laboratory Methods in Environmental Science  (Laborativa metoder inom miljövetenskap) Environmental Field Studies
Semester 2 (Miljöbiogeokemi) (Miljövetenskapliga fältstudier)
MI8017 7,5 hp ENG  MI7022 7,5 hp ENG MI7023 7,5 hp ENG MI8021 7,5 hp ENG
         
Master’s Programme in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) /freestanding  courses  
Year 1 Toxicology for Environmental Scientists
(Toxikologi för miljövetare)
Research Trends in Toxicology Risk assessment and regulation of Chemicals (Riskbedömning och kemikalielagstiftning) Environmental Field Studies
Semester 2 (Forskningstrender i toxikologi) (Miljövetenskapliga fältstudier)
  MI7015 7,5 hp ENG MI8016 7,5 hp ENG MI8022 7,5 hp ENG MI8021 7,5 hp ENG
             
Spring 2023 SEMESTER PART A: SEMESTER PART B: SEMESTER PART C:  SEMESTER PART D:  
Mon 16/1 - Wed 15/2 Thu 16/2 - Mon 20/3 Tue 21/3 - Fri 28/4 Tue 2/5 - Fri 2/6  
week 3 - 7 week 7 - 12 week 12 - 17 week 18 - 22  
* ansvarig institution annan än ACES/ responsible department other than ACES