Kursöversikt HT22/Course overview 2022

HT2022 TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:  
mån 29/8 - ons 28/9 tor 29/9 - fre 28/10 mån 31/10 - ons 30/11 tor 1/12 - fre 13/1
vecka 35 - 39 vecka 39 - 43 vecka 44 - 48 vecka 48 - 2
             
  GRUNDKURSER - Bachelor's (first) level:  
Kandidatprogram i miljövetenskap /fristående kurs      
År 1 Miljövetenskap    Matematik för naturvetenskaper I *
termin 1 (Environmental Science)  (Mathematics for the Natural Sciences I) 
MI2007 15 hp   SWE MM2002 15 hp  SWE
       
År 2 Grundkurser inom respektive inriktning.
 termin 3 Kemi 15 hp/biologi 30 hp/geovetenskap 30 hp*
           
År 3 Valbara miljökurser 30 hp 
 termin 5
         
Valbara /valfria/fristående kurser  Elective/Optional/Freestanding Courses  
  Introduction to Environmental Chemistry  
  (Introduktion till miljökemi)  
  KZ4007 15 hp ENG  
         
  Climate Change Solutions  
  (Att motverka klimatförändringen)  
  MI2006 7,5 hp   50% studietakt/pace of study  ENG  
         
  AVANCERADE KURSER  - Master's (second) level:  
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd /fristående kurser      
År 1 Miljö och hälsa Miljöskyddsteknik
termin 1 (Environment and Health) (Environmental Technology)
  MI7009 15 hp  SWE   MI8011  15 hp SWE
         
År 2 Praktik i miljö- och hälsoskydd Problemlösning i miljö- och hälsoskydd Miljö- och hälsoskydd, självständigt arbete
termin 3 (Traineeship in Environment and Health Protection) (Problem Solving in Environment and Health Protection) (Environment and Health Protection, Degree Project)
  MI8014  /,5 hp  SWE MI8015  15hp  SWE MI9005 30 hp SWE
       
Master’s Programme in Environmental Science: Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC) /freestanding courses
Year 1 Large Scale Challenges to the Climate and the Environment  Atmosphere-Biogeosphere-Climate Change 
Semester 1 (Storskaliga utmaningar för klimat och miljö) (Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar)
   MI7014 15 hp ENG MI7016  15 hp ENG
             
Year 2  Semester 3 Thesis 60 hp/ Thesis 45 hp + 15 hp optional courses/Optional courses 30 hp)
Optional Courses/Freestanding Courses    
Urban Air Pollution - from emissions to impacts  (Luftföroreningar i städer - från utsläpp till effekter) Aerosols, Clouds and Climate   
(Aerosoler, moln och klimat)    
MI7024  7,5 hp ENG MI8026 7,5 hp ENG  **  
         
Master’s Programme in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) /freestanding courses
Year 1 Large Scale Challenges to the Climate and the Environment  Modelling of Environmental Pollutants…   (Modellering av miljöföroreningar...) Contaminant Analysis
Semester 1 (Storskaliga utmaningar för klimat och miljö) (Analys av föroreningar)
   MI7014 15 hp ENG MI8007  7,5 hp  ENG   MI7019 7,5 hp ENG
         
Year 2  Semester 3 Thesis 60 hp/ Thesis 45 hp + 15 hp optional courses/ 30 hp optional courses
Optional Courses/Freestanding Courses      
Decision-making and environmental risks    
(Beslutsfattande och miljörisker)  
MI8025 7,5 hp,   study pace 50 %  ENG    
         
Autumn 2022 SEMESTER PART A: SEMESTER PART B: SEMESTER PART C:  SEMESTER PART D:  
Mon 29/8 - Wed 28/9 Thu 29/9 - Fri 28/10 Mon 31/10 - Wed 30/11 Thu 1/12 - Fri 13/1
week 35 - 39 week 39 - 43 week 44 - 48 week 48 - 2
 
* ansvarig institution annan än Institutionen för miljövetenskap/ responsible department other than Department of Environmental Science
** Inställd/ Cancelled