Kursöversikt HT21/Course overview 2021

HT2021 TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:    
mån 30/8 - ons 29/9 tor 30/9 - fre 29/10 mån 1/11 - ons 1/12 tor 2/12 - fre 14/1
vecka 35 - 39 vecka 39 - 43 vecka 44 - 48 vecka 48 - 2
           
GRUNDKURSER - Bachelor's (first) level:    
Kandidatprogram i miljövetenskap /fristående kurs    
År 1 Miljövetenskap  (Environmental Science)  MI2007 15 hp   50% studietakt/pace of study SWE
termin 1 Matematik för naturvetenskaper I (Mathematics for the Natural Sciences I) MM2002 15 hp 50% studietakt/pace of study SWE*
         
År 2 Grundkurser inom respektive inriktning.
 termin 3 Kemi 15 hp/biologi 30 hp/geovetenskap 30 hp*
           
År 3 Valbara påbyggnadskurser inom vald inriktning 15-30 hp + kurser i miljövetenskap 0-15 hp
 termin 5 Kemi 15-30 hp/biologi 15-30 hp/geovetenskap 15-30 hp*
       
Valbara /valfria/fristående kurser  Elective/optional/freestanding courses  
Introduction to Environmental Chemistry  
(Introduktion till miljökemi)  
KZ4007 15 hp ENG  
Introduction to Organic Environmental Chemistry (Introduktion till organisk miljökemi)        
   
MI4014 7,5 hp ENG      
         
Climate Change Solutions  
(Att motverka klimatförändringen)  
MI2006 7,5 hp   50% studietakt/pace of study SWE, ENG  
         
AVANCERADE KURSER  - Master's (second) level:  
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd /fristående kurser      
År 1 Miljö och hälsa Miljöskyddsteknik
termin 1 (Environment and Health) (Environmental Technology)
  MI7009 15 hp  SWE   MI8011  15 hp SWE
             
År 2 Livsmedelssäkerhet och tillsyn Praktik i miljö- och hälsoskydd Problemlösning i miljö- och hälsoskydd
termin 3 (Food Safety and Inspection) (Traineeship in Environment and Health Protection) (Problem Solving in Environment and Health Protection)
  MI8013  7,5 hp  SWE MI8014  /,5 hp  SWE MI8015  15hp  SWE
               
Master’s Programme in Environmental Science: Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC) /freestanding courses  
Year 1 Large Scale Challenges to the Climate and the Environment  Atmosphere-Biogeosphere-Climate Change 
Semester 1 (Storskaliga utmaningar för klimat och miljö) (Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar)
   MI7014 15 hp ENG MI7016  15 hp ENG
             
Year 2 Thesis 60 hp/ Thesis 45 hp + 15 optional courses/Optional courses 30 hp)
Semester 3
       
Master’s Programme in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) /freestanding courses  
Year 1 Large Scale Challenges to the Climate and the Environment  Environmental Organic Chemistry and Modeling
Semester 1 (Storskaliga utmaningar för klimat och miljö) (Organisk miljökemi och modellering)
   MI7014 15 hp ENG MI7017  15 hp  ENG
         
  Thesis 60 hp/ Thesis 45 hp + 15 optional courses/Optional courses 30 hp)
Optional Courses/freestanding courses      
Year 2   Contaminant Analysis Organic Contaminant Partitioning Environmental Degradation of Contaminants (Nedbrytning av miljöföroreningar)
Semester 3   (Analys av föroreningar) (Organiska miljöföroreningars fördelning)
  MI7019 7,5 hp ENG MI7018 7,5 hp ENG MI7020 7,5 hp ENG
Decision-making and environmental risks    
(Beslutsfattande och miljörisker)  
  MI8025 7,5 hp,   study pace 50 %  ENG  
       
Autumn 2021 SEMESTER PART A: SEMESTER PART B: SEMESTER PART C:  SEMESTER PART D:  
Mon 30/8 - Wed 29/9 Thu 30/9 - Fri 29/10 Mon 1/11 - Wed 1/12 Thu 2/12 - Fri 14/1
week 35 - 39 week 39 - 43 week 44 - 48 week 48 - 2
   
* ansvarig institution annan än Institutionen för miljövetenskap/ responsible department other than Department of environmental science