Kursöversikt VT21/ Course overview spring 2021

VT2021 TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:    
mån 18/1 - ons 17/2 tor 18/2 - mån 22/3 tis 23/3 - fre 30/4 mån 3/5 - fre 4/6  
vecka 3 - 7 vecka 7 - 12 vecka 12 - 17 vecka 18 - 22  
           
  GRUNDKURSER - Bachelor's (first) level:      
Kandidatprogram i miljövetenskap /fristående kurser        
År 1 Grundläggande kemi* Matematik för naturvetenskaper I*
termin 2 (Basic Chemistry)

KZ2012 15 hp
(Mathematics for the Natural Sciences I)
                                                                       
MM2002 15 hp
         
År 2 Grundkurser inom respektive inriktning.*
 termin 4 Kemi 30 hp/biologi 30 hp/geovetenskap 30 hp
           
År 3 Modelling Tools for Environmental Scientific Studies (Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar) MI4011 7,5 hp ENG Communicating Environmental Science  (Miljövetenskaplig kommunikation) Miljövetenskap, självständigt arbete, Grundnivå
 termin 6 Environmental Science, Degree Project
  MI4008 7,5 hp ENG MI6007 15 hp ENG/SWE
         
  AVANCERADE KURSER  - Master's (second) level:    
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd /fristående kurser      
År 1 Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation Systemdynamik, livscykelanalys och modellering
termin 2 (Environmental Legislation, Planning, Administration and Communication) (System Dynamics, Life Cycle Analysis, and Modeling)
  MI7010 15 hp  SWE   MI7011  15 hp SWE/ENG
             
År 2 Miljö- och hälsoskydd, självständigt arbete
termin 4 (Environment and Health Protection, Degree Project)
  MI9005 30 hp SWE
             
Master’s Programme in Environmental Science: Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC) /freestanding courses
  Air Quality Outdoors and Indoors  Aerosols, Clouds and Climate
(Luftkvalitet: utomhus och inomhus) (Aerosoler, moln och klimat)
Year 1 MI7007 15 hp ENG MI7021 15 hp ENG
Semester 2 Environmental Biogeochemistry Environmental Biogeochemistry Project
(Miljöbiogeokemiskt projekt)
Biogeochemical cycles* Environmental Field Studies
(Miljöbiogeokemi) (Biogeokemiska kretslopp) (Miljövetenskapliga fältstudier)
MI8017 7,5 hp ENG  MI8018 7,5 hp ENG MO7013 hp ENG MI8021 7,5 hp ENG
  Environmental Biogeochemistry Project   
  (Miljöbiogeokemiskt projekt)  
   MI8023 15 hp ENG  
         
Master’s Programme in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) /freestanding  courses  
Year 1 Toxicology for Environmental Scientists
(Toxikologi för miljövetare)
Research Trends in Toxicology Risk assessment and regulation of Chemicals (Riskbedömning och kemikalielagstiftning) Environmental Field Studies
Semester 2 (Forskningstrender i toxikologi) (Miljövetenskapliga fältstudier)
  MI7015 7,5 hp ENG MI8016 7,5 hp ENG MI8022 7,5 hp ENG MI8021 7,5 hp ENG
             
Spring 2021 SEMESTER PART A: SEMESTER PART B: SEMESTER PART C:  SEMESTER PART D:  
Mon 18/1 - Wed 17/2 Thu 18/2 - Mon 22/3 Tue 23/3 - Fri 30/4 Mon 3/5 - Fri 4/6  
week 3 - 7 week 7 - 12 week 12 - 17 week 18 - 22  
* ansvarig institution annan än ACES/ responsible department other than ACES