Kursöversikt HT20/Course overview autumn 2020

HT2020 TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:  
mån 31/8 - ons 30/9 tor 1/10 - mån 2/11 tis 3/11 - ons 2/12 tor 3/12 - fre 15/1  
vecka 36 - 40 vecka 40 - 45 vecka 45 - 49 vecka 49 - 2  
           
  GRUNDKURSER - Bachelor's (first) level:      
Kandidatprogram i miljövetenskap /fristående kurs      
År 1 Miljövetenskap I  (Environmental Science I)  MI2004   30 hp  SWE
termin 1 Redskap för problemlösning  (mom RP75)  7,5hp Naturvetenskapliga grunder i miljövetenskap del a
  (mom NAT5) 5 hp
Miljö och samhälle
(mom MS75) 7,5 hp
Naturvetenskapliga grunder i miljövetenskap del b (mom NA85) 8,5 hp
Vetenskaplighet (mom VETE) 1,5 hp
           
År 2 Grundkurser inom respektive inriktning.
 termin 3 Kemi 15 hp/biologi 30 hp/geovetenskap 30 hp
           
År 3 Valbara påbyggnadskurser inom vald inriktning 15-30 hp + kurser i miljövetenskap 0-15 hp
 termin 5 Kemi 15-30 hp/biologi 15-30 hp/geovetenskap 15-30 hp
         
Valbara /valfria/fristående kurser  Elective/optional/freestanding courses    
Introduction to Environmental Chemistry    
(Introduktion till miljökemi)    
KZ4007 15 hp ENG    
Introduction to Organic Environmental Chemistry (Introduktion till organisk miljökemi)      
     
MI4014 7,5 hp ENG      
       
Climate Change Solutions    
(Att motverka klimatförändringen)    
MI2006 7,5 hp   50% studietakt/pace of study SWE, ENG    
Kandidatprogrammet i fysik med inriktning miljövetenskap/fristående      
Aerosol Physics Aerosol Chemistry    
  (Aerosolfysik) (Aerosolkemi)      
MI4004 7,5 hp  ENG MI4005 7,5 hp  ENG    
         
  AVANCERADE KURSER  - Master's (second) level:    
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd /fristående kurser      
År 1 Miljö och hälsa Miljöskyddsteknik
termin 1 (Environment and Health) (Environmental Technology)
  MI7009 15 hp  SWE   MI8011  15 hp SWE
             
År 2 Livsmedelssäkerhet och tillsyn Praktik i miljö- och hälsoskydd Problemlösning i miljö- och hälsoskydd
termin 3 (Food Safety and Inspection) (Traineeship in Environment and Health Protection) (Problem Solving in Environment and Health Protection)
  MI8013  7,5 hp  SWE MI8014  /,5 hp  SWE MI8015  15hp  SWE
         
Master’s Programme in Environmental Science: Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC) /freestanding courses
Year 1 Large Scale Challenges to the Climate and the Environment  Atmosphere-Biogeosphere-Climate Change 
Semester 1 (Storskaliga utmaningar för klimat och miljö) (Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar)
   MI7014 15 hp ENG MI7016  15 hp ENG
           
Year 2 Thesis 60 hp/ Thesis 45 hp + 15 optional courses/Optional courses 30 hp)
Semester 3
         
Master’s Programme in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) /freestanding courses
Year 1 Large Scale Challenges to the Climate and the Environment  Environmental Organic Chemistry and Modeling
Semester 1 (Storskaliga utmaningar för klimat och miljö) (Organisk miljökemi och modellering)
   MI7014 15 hp ENG MI7017  15 hp  ENG
       
  Thesis 60 hp/ Thesis 45 hp + 15 optional courses/Optional courses 30 hp)
Optional Courses/freestanding courses    
Year 2   Contaminant Analysis Organic Contaminant Partitioning Environmental Degradation of Contaminants (Nedbrytning av miljöföroreningar)
Semester 3 (Analys av föroreningar) (Organiska miljöföroreningars fördelning)
  MI7019 7,5 hp ENG MI7018 7,5 hp ENG MI7020 7,5 hp ENG
Environmental Risk Management    
(Miljöriskhantering)    
  MI8020 7,5 hp,   study pace 50 %  ENG    
         
Autumn 2020 SEMESTER PART A: SEMESTER PART B: SEMESTER PART C:  SEMESTER PART D:  
Mon 31/8 - Wed 30/9 Thu 1/10 - Mon 2/11 Tue 3/11 - Wed 2/12 Thu 3/12 - Fri 15/1
week 36 - 40 week 40 - 45 week 45 - 49 week 49 - 2