Kursöversikt VT20/ Course overview spring 2020

VT2020 TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:  
mån 20/1 - ons 19/2 tor 20/2 - fre 20/3 mån 23/3 - tor 30/4 mån 4/5 - fre 5/6  
vecka 4 - 8 vecka 8 - 12 vecka 13 - 18 vecka 19 - 23  
           
  GRUNDKURSER - Bachelor's (first) level:      
Kandidatprogram i miljövetenskap /fristående kurs        
År 1 Grundläggande kemi* Matematik för naturvetenskaper I*
termin 2 (Basic Chemistry)

KZ2012 15 hp
(Mathematics for the Natural Sciences I)
                                                                       
MM2002 15 hp
           
År 2 Grundkurser inom respektive inriktning.*
 termin 4 Kemi 30 hp/biologi 30 hp/geovetenskap 30 hp
           
År 3 Modelling Tools for Environmental Scientific Studies (Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar) MI4011 7,5 hp ENG Communicating Environmental Science  (Miljövetenskaplig kommunikation) Miljövetenskap, självständigt arbete, Grundnivå
 termin 6 Environmental Science, Degree Project
  MI4008 7,5 hp ENG MI6007 15 hp ENG/SWE
         
  AVANCERADE KURSER  - Master's (second) level:    
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd /fristående kurser      
År 1 Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation Systemdynamik, livscykelanalys och modellering
termin 2 (Environmental Legislation, Planning, Administration and Communication) (System Dynamics, Life Cycle Analysis, and Modeling)
  MI7010 15 hp  SWE   MI7011  15 hp SWE/ENG
             
År 2 Miljö- och hälsoskydd, självständigt arbete
termin 4 (Environment and Health Protection, Degree Project)
  MI9005 30 hp SWE
         
Master’s Programme in Environmental Science: Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC) /separate courses
  Air Quality Outdoors and Indoors  Aerosols, Clouds and Climate
(Luftkvalitet: utomhus och inomhus) (Aerosoler, moln och klimat)
Year 1 MI7007 15 hp ENG MI7021 15 hp ENG
Semester 2 Environmental Biogeochemistry Environmental Biogeochemistry Project
(Miljöbiogeokemiskt projekt)
Biogeochemical cycles* Environmental Field Studies
(Miljöbiogeokemi) (Biogeokemiska kretslopp) (Miljövetenskapliga fältstudier)
  MI8017 7,5 hp ENG  MI8018 7,5 hp ENG MO7013 hp ENG MI8021 7,5 hp ENG
         
Master’s Programme in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) /separate courses  
Year 1 Toxicology for Environmental Scientists
(Toxikologi för miljövetare)
Research Trends in Toxicology Risk assessment and regulation of Chemicals (Riskbedömning och kemikalielagstiftning) Environmental Field Studies
Semester 2 (Forskningstrender i toxikologi) (Miljövetenskapliga fältstudier)
  MI7015 7,5 hp ENG MI8016 7,5 hp ENG MI8022 7,5 hp ENG MI8021 7,5 hp ENG
         
Spring 2020 SEMESTER PART A: SEMESTER PART B: SEMESTER PART C:  SEMESTER PART D:  
Mon 20/1 - Wed 19/2 Thu 20/2 - Fri 20/3 Mon 23/3 - Thu 30/4 Mon 4/5 - Fri 5/6
week 4 - 8 week 8 - 12 week 13 - 18 week 19 - 23
* ansvarig institution annan än ACES/ responsible department other than ACES