Kursöversikt HT19

HT2019 TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:  
mån 2/9 - ons 2/10 tor 3/10 - fre 1/11 mån 4/11 - ons 4/12 tor 5/12 - fre 17/1  
vecka 36 - 40 vecka 40 - 44 vecka 45 - 49 vecka 49 - 3  
           
  GRUNDKURSER - Bachelor's (first) level:      
Kandidatprogram i miljövetenskap /fristående kurs        
År 1 Miljövetenskap I  (Environmental Science I)  MI2004   30 hp  SWE
termin 1 Miljö och samhälle
(mom MS75) 7,5 hp
Naturvetenskapliga grunder i miljövetenskap del a
  (mom NAT5) 5 hp
Redskap för problemlösning  (mom RP75)  7,5hp Naturvetenskapliga grunder i miljövetenskap del b (mom NA85) 8,5 hp
Vetenskaplighet (mom VETE) 1,5 hp
           
År 2 Grundkurser inom respektive inriktning.
 termin 3 Kemi 15 hp/biologi 30 hp/geovetenskap 30 hp
           
År 3 Valbara påbyggnadskurser inom vald inriktning 15-30 hp + kurser i miljövetenskap 0-15 hp
 termin 5 Kemi 15-30 hp/biologi 15-30 hp/geovetenskap 15-30 hp
         
Valbara kurser/ fristående kurser  Elective courses/freestanding courses    
Introduction to Environmental Chemistry    
(Introduktion till miljökemi)    
KZ4007 15 hp ENG      
    Kandidatprogrammet i fysik med inriktning miljövetenskap/fristående  
Aerosol Physics Aerosol Chemistry Miljöfysik
  (Aerosolfysik) (Aerosolkemi) Environmental Physics
MI4004 7,5 hp  ENG MI4005 7,5 hp  ENG MI4009  15 hp SWE, ENG
         
Att motverka klimatförändringen
Climate Change Solutions
   
   
MI3001 7,5 hp   50% studietakt/pace of study SWE, ENG    
         
  AVANCERADE KURSER  - Master's (second) level:    
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd /fristående kurser      
År 1 Miljö och hälsa Miljöskyddsteknik
termin 1 (Environment and Health) (Environmental Technology)
  MI7009 15 hp  SWE   MI8011  15 hp SWE
             
År 2 Livsmedelssäkerhet och tillsyn Praktik i miljö- och hälsoskydd Problemlösning i miljö- och hälsoskydd
termin 3 (Food Safety and Inspection) (Traineeship in Environment and Health Protection) (Problem Solving in Environment and Health Protection)
  MI8013  7,5 hp  SWE MI8014  /,5 hp  SWE MI8015  15hp  SWE
         
Master’s Programme in Environmental Science: Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC) /freestanding courses
Year 1 Large Scale Challenges to the Climate and the Environment  Atmosphere-Biogeosphere-Climate Change 
Semester 1 (Storskaliga utmaningar för klimat och miljö) (Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar)
   MI7014 15 hp ENG MI7016  15 hp ENG
         
Master’s Programme in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) /freestanding courses  
Year 1 Large Scale Challenges to the Climate and the Environment  Environmental Organic Chemistry and Modeling
Semester 1 (Storskaliga utmaningar för klimat och miljö) (Organisk miljökemi och modellering)
   MI7014 15 hp ENG MI7017  15 hp  ENG
       
         
Master's Programme in Analytical Chemistry /freestanding courses      
Year 1 Analytical Chemistry, Advanced Separation Methods Analytical Chemistry, Mass Spectrometry
Semester 1 (Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder)  (Analytisk kemi, masspektrometri)
  KA7006 15 hp ENG   KA7010  15 hp  ENG
    Analytical Chemistry, Mass Spectrometry (theory)
    (Analytisk kemi, masspektrometri)
  (KA7011) 7,5 hp, study pace 50 %  ENG
         
Autumn 2019 SEMESTER PART A: SEMESTER PART B: SEMESTER PART C:  SEMESTER PART D:  
Mon 2/9 - Wed 2/10 Thu 3/10 - Fri 1/11 Mon 4/11 - Wed 4/12 Thu 5/12 - Fri 17/1
week 36 - 40 week 40 - 44 week 45 - 49 week 49 - 3