Den 16 och 17 november anordnade Marlene Ågerstrand och Anna Beronius en  workshop med mer än trettio deltagare från miljömyndigheter i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island.

Målet med mötet var att utvärdera vårt riskbedömningsverktyg: SciRAP (www.scirap.org) och diskutera hur det bäst ska kunna användas och utvecklas för att stödja en bättre process för regulatorisk riskbedömning.

Workshopen finansierades med pengar från Nordiska Ministerrådet.