Provningsjämförelse / Proficiency Test 2016-3, Närsalter / Nutrients

2016 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2016-2, Suspenderade ämnen / Suspended solids

2016 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 8

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2016-1, Metaller och spårämnen / Metals and Trace Elements

2016 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 7

Provningsjämförelse/Proficiency Test 2015-4, Kommunalt och Skogsindustriellt avlopp/Municipal and Paper industry wastewater

2015 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 5
sewage

Provningsjämförelse/Proficiency Test 2015-5, Jonbalans + Klorofyll/Ion Balance + Chlorophyll

2015 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 6
Chlorophyll , Ion balance

Provningsjämförelse/Proficiency Test 2015-2, Suspenderat material/Suspended solids

2015 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 2

Provningsjämförelse/Proficiency Test 2015-3, Närsalter/Nutrients

2015 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 3

Provningsjämförelse/Proficiency Test 2015-1, Metaller i vatten/Metals in water

2015 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 1

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-1, Metaller, Spårämnen / Metals, Trace Elements

2014 | Report, ITM, SU | ISBN: 1103-341 | Report No: 223

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2, Suspenderat material / Suspended solids

2014 | Report, ITM, SU | ISBN: 1103-341 | Report No: 224

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-3, Organiska parametrar i avloppsvatten / Organic parameters in wastewater

2014 | Report, ITM, SU | ISBN: 1103-341 | Report No: 225

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-4, Närsalter / Nutrients

2014 | Report, ITM, SU | ISBN: 1103-341 | Report No: 227