Senaste Nyheter

Harmoniserad QA/QC manual version 2 publicerad

Referenslaboratoriet har nu publicerat en andra version av den Harmoniserade QA/QC manualen, Läs mer på Harmoniserad QA/QC manual. Syftet med den Harmoniserade QA/QC manualen är att ge stöd och vägledning för kommuner och luftvårdsförbund att kvalitetssäkra luftkvalitetsmätningar. Den nya versionen innehåller framförallt två stora förändringar jämfört med den första:

  • Del I – Upphandling av mätkonsult har utökats för att ge mer stöd och vägledning för de som upphandlar en konsult för hela eller delar av mätkedjan.
  • Appendix B – Årlig datavalidering är nytt och innehåller vägledning för hur mätdata ska valideras innan den årliga rapporteringen till datavärden.

Har du synpunkter, frågor eller förslag på förbättringar får du mer än gärna kontakta Referenslaboratoriet.

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Referenslaboratoriet har publicerat en ny rapport gällande löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument. Rapporten, Ref-m: 2017:3, finns under Rapporter och innehåller resultatet av den mätning som gjorde i Umeå våren 2017.

Environnement AC32E och Synspech 955 modell 601

Naturvårdsverket har godkänt Environnement AC32E för kontinuerlig kontroll av kvävedioxid samt Synspech 955 modell 601 för kontroll av bensen i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för tätortsluft
Mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter