Senaste Nyheter

Luftguiden – Handbok 2019:1, utgåva 1

Naturvårdsverket har publicerat en ny versionen av Luftguiden. Den nya versionen finns att ladda ner på Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se/978-91-620-0182-7

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under vintern och våren genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument på totalt fyra platser, en plats i Västerås och tre i och runt Stockholm. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i två rapporter, Ref-m: 2018:1 och Ref-m: 2018:2, och kan hittas under Rapporter. Resultatet för Grimm EDM 180 sticker ut och är betydligt sämre än i tidigare kontroller, Referenslaboratoriet kommer därför föra en dialog med tillverkare och användare i syfte att säkerställa att instrument fungerar i Svenska miljöer.

Horiba APNA 370, APOA 370, APSA 370 och APMA 370

Naturvårdsverket har godkänt instrumenten APNA 370, APOA 370, APSA 370 samt APMA 370 från Horiba för kontinuerlig kontroll av kvävedioxid, ozon, svaveldioxid respektive kolmonoxid i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för tätortsluft
Mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter