Senaste Nyheter

Teledyne API T500U och Grimm EDM-180

Naturvårdsverkets har godkänt instrumentet T500U som likvärdig med referensmetoden för mätning av NO2 i utomhusluft. Naturvårdsverket har också uppdaterat godkännandet för instrumentet Grimm EDM-180 för mätning av PM10 och PM2.5. Se Godkända instrument för mer information.

Ny hemsida

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar har lanserat en ny hemsida. Syftet är att den nya sidan ska vara bättre anpassad till Referenslaboratoriets nuvarande uppdrag och bättre lyfta fram de delar som är laboratoriets ansvarsområden. Har ni frågor eller synpunkter får ni gärna ta kontakt med oss.

Harmoniserad QA/QC manual publicerad

Referenslaboratoriet har publicerat en första version av vägledning för vilka delar ett kommunalt kvalitetssäkringsprogram bör innehålla. I de fall man håller på att bygga upp ett lokalt kvalitetssäkringsprogram kan materialet fungera som mall för vilka delar som bör vara med. Har man redan ett kvalitetssäkringsprogram på plats fungerar materialet  mer som en kontroll att programmet har tillräcklig omfattning. Läs mer på Harmoniserad QA/QC manual

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för tätortsluft
Mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter