Senaste Nyheter

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Referenslaboratoriet har publicerat en ny rapport gällande löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument. Rapporten, Ref-m: 2017:3, finns under Rapporter och innehåller resultatet av den mätning som gjorde i Umeå våren 2017.

Environnement AC32E och Synspech 955 modell 601

Naturvårdsverket har godkänt Environnement AC32E för kontinuerlig kontroll av kvävedioxid samt Synspech 955 modell 601 för kontroll av bensen i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Teledyne API T500U och Grimm EDM-180

Naturvårdsverkets har godkänt instrumentet T500U som likvärdig med referensmetoden för mätning av NO2 i utomhusluft. Naturvårdsverket har också uppdaterat godkännandet för instrumentet Grimm EDM-180 för mätning av PM10 och PM2.5. Se Godkända instrument för mer information.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för tätortsluft
Mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter