Senaste Nyheter

Ny hemsida

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar har lanserat en ny hemsida. Syftet är att den nya sidan ska vara bättre anpassad till Referenslaboratoriets nuvarande uppdrag och bättre lyfta fram de delar som är laboratoriets ansvarsområden. Har ni frågor eller synpunkter får ni gärna ta kontakt med oss.

Harmoniserad QA/QC manual publicerad

Referenslaboratoriet har publicerat en första version av vägledning för vilka delar ett kommunalt kvalitetssäkringsprogram bör innehålla. I de fall man håller på att bygga upp ett lokalt kvalitetssäkringsprogram kan materialet fungera som mall för vilka delar som bör vara med. Har man redan ett kvalitetssäkringsprogram på plats fungerar materialet  mer som en kontroll att programmet har tillräcklig omfattning. Läs mer på Harmoniserad QA/QC manual

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Referenslaboratoriet har publicerat två rapporter gällande löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument, rapporterna benämns Ref-m: 2017:1 och Ref-m: 2017:2 och finns under Rapporter. Rapporterna innehåller utvärderingarna av det mätprogram som genomfördes 2014-2015 samt utvärdering av de mätningar som gjordes på Hornsgatan i Stockholm 2016.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för tätortsluft
Mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter