Information på svenska

Referensgrupp

MiSSE har som mål att arbeta i nära samverkan med svenska intressenter som finns bland myndigheter, industri, intresseorganisationer och relaterade forskningsprojekt. Syftet med referensgruppen är att främja samverkan mellan forskare, myndigheter och övriga resultatanvändare för att öka forskningens samhällsnytta. Gruppen kommer att träffas minst en gång om året för att dela information och erfarenheter, och kommer även att ordna bredare möten för att involvera fler relevanta resultatanvändare i samhället.

läs mer

Vad är MiSSE?

MISSE är ett projekt som undersöker hormonstörande kemikalier i våra hem. Vi tittar både på vilka kemikalierna är  och vilka hormonpåverkande effekter de kan ha. Antalet kemiska ämnen som omger oss i våra moderna hem är mycket stort. Nya kemikalier utvecklas ständigt som ökar vår välfärd och bekvämlighetsfaktorn i våra hem. Vissa kemikalier blir vi utsatta för mer eller mindre avsiktligt, t.ex. med läkemedel, hudvårds- och skönhetsprodukter. Andra utsätts vi för mer ofrivilligt genom läckage från inomhusprodukter (t.ex. mjukgörare i plaster, flammskyddsmedel i elektronik etc.).

läs mer

Tack alla stödfamiljer!

Under 2013 och 2014 hade vi en provtagningskampanj där vi åkte runt i Uppsala, Stockholm och Mälardalen och tog damm och kattblodsprover. Tack alla familjer, med ert bidrag kan vi undersöka varför sköldkörtelproblemen har ökat i vårt samhälle. Med våra resultat kommer vi att se om orsaken ligger hos en viss kemikaliegrupp eller exponeringsväg och vi kommer att påverka industrin och beslutsfattarna att vidta åtgärder  för att minska exponeringen.

läs mer

Mixture assessment

Many compounds present in our indoor environment will be represented in normal houshold dust, many of which are endocrine disrupting compounds (EDCs). Most EDCs have been shown to exhibit effects in mixture. The mixture toxicity will be tested in combinations using a selection of in vitro and in vivo bioassays. These studies will be performed in order to determine if chemicals have additive or independent interactions in terms of their thyroid hormone disrupting properties.

read more

Research

The long reaching goal of MiSSE is to identify mixtures of endocrine disrupting chemicals (EDCs), with emphasis on thyroid hormone disruption in indoor environments that may lead to hormone related diseases and disorders. Identification of relevant mixtures of EDCs is essential to prevent human exposure, in particular in small children, and to enable improvements in living conditions for humans in general. Hence the ultimate goal of MiSSE is to provide the scientific basis for regulatory measures to minimize the sources of chemicals of concern.

read more

Dissemination

It is the intention of MiSSE to regularly communicate the research results with other researcher groups via scientific articles and workshops, the public via media and to regulatory organs via seminars, referens group meetings etc. Published articles and links to other information sources will be announced on the website. Here you can find seminars, reports and articles and when MiSSE have been presented in Media. It is also possible to ask for specific information by contacting the partners.

read more