Course description

Kursen består av två moment. I den första delen får du lära dig grundläggande begrepp teorier och modelleringskoncept som exempelvis kan användas för att undersöka hur olika miljöföroreningar beter sig i miljön. I kursens andra del får du jobba med vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Du kommer dessutom få lära dig att kritiskt granska andras texter samt jobba med muntliga presentationer.


Special eligibility requirements

Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Miljövetenskap I (MI2004) samt minst 60 hp i något naturvetenskapligt ämne.