Global klimatförändring, miljögifter, förorening av vatten och luft, förtunning av ozonlagret, minskad biodiversitet och försurning… Listan på miljöproblem orsakade av människan är lång. På kandidatprogrammet i miljövetenskap lär du dig hur vi kan identifiera, förstå och lösa dessa problem. Miljöfrågor är komplexa och miljövetenskap kräver därför tvärvetenskaplig kunskap. Som miljövetarstudent får du en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans, Du får redskap att lösa miljövetenskapliga problem. Kandidatprogrammet i miljövetenskap erbjuder naturvetenskaplig inriktning inom biologi, geovetenskap eller kemi. Du väljer själv vad som intresserar dig mest.

En bred miljövetenskaplig introduktionskurs inleder kandidatprogrammet. Introduktionskursen ger en orientering i miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder och samhällsaspekter, och tar upp miljöproblemens uppkomst och hantering i samhället. Du får också en introduktion till de statistiska metoder som används inom miljövetenskap. Baskunskaper i matematik och kemi vilka är användbara i dina fortsatta studier följer på introduktionskursen. Det andra året väljer du din inriktning och läser ett år biologi, kemi eller geovetenskap. Under det sista året fördjupar du dina kunskaper både i miljövetenskap och inom din inriktning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete i miljövetenskap.

Framtida yrken kan vara t.ex. forskare, arbete i industrin, som konsult, vid miljöorganisationer, eller i den offentliga sektorn (vid myndigheter i Sverige eller EU).

Särskild behörighet

Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13).

Läs mer och ansök i SUs utbildningskatalog

 

Struktur på kandidatprogrammet i miljövetenskap
Strukturen för miljövetenskapsprogrammet för studenter som startade innan 2014

CONTACT INFORMATION

Student counsellors

Environmental Science
Frida Edberg
studeranu@aces.su.se

Analytical Chemistry and
Environmental Chemistry

Carl-Johan Högberg
Paula Jokela
studiev@kol.su.se