Advances in MALDI Imaging Mass Spectrometry: New Horizons in Drug discovery

May 12, 2017 at 14:00
B237 seminar room (ground floor), Arrhenius Laboratories, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm University

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) at Stockholm University organizes a special seminar on Advances in MALDI Imaging Mass Spectrometry and its applications on drug discovery.  Abstract Matrix-assisted laser desorption/ionization imaging mass spectrometry (MALDI IMS) is becoming increasingly important in drug discovery for determining the distribution of drugs and their metabolites in preclinical tissues. Imaging MS has an advantage over other …

Bolincentrets Klimatfestival

May 15, 2017 May 17, 2017
Stockholms Universitet olika lokaler

Vad är klimatförändringar och vad kan vi göra åt dem? Klimatfrågan är allvarlig men långt ifrån nattsvart och vi är många som är engagerade i att förstå och lösa problemen. Bolincentret för klimatforskning bjuder därför tillsammans med Vetenskapens Hus in till festival med aktiviteter, föreläsningar och medborgarvetenskap. Varför en klimatfestival? Isarna smälter, havsnivån stiger, stormarna blir värre och torkan kraftigare …

THE BIG PICTURE

ACES is part of the SECTION FOR EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES at Stockholm University, which covers a wide range of research into the Earth’s formation, climate and the environment.

If you want to know more about the work of the Section for Earth and Environmental Sciences read the article by former Section Dean and ACES Professor Cynthia de Wit published in Pan European Networks: Science and Technology.